KeyControl

KeyControl finns i olika versioner från Standard för en användare på en PC till de stora Client-Serversystemen under MS SQL Server.

Läs mer om dessa nedan under KeyControl Programversioner.

Där finns också hjälp att välja den version som passar den egna verksamheten bäst.

Kort beskrivning av KeyControl

Med KeyControl håller man reda på sina nycklar och cylindrar och de dörrar cylindrarna är monterade i. Användare som kvitterar ut nycklar finns i ett personregister.

KeyControl har väl utprovade funktioner för att lämna ut och ta tillbaka nycklar med kvittenser, beställa nya nycklar och annat som ett professionellt och användarvänligt program ska klara. KeyControl har självklart rutiner för import av befintliga låssystem och personregister. Allt som sker i systemet loggas och man påminns om förfallna nycklar som ska lämnas in.

Självklart kan snabbheten bli beroende av hur stora och många låssystem man hanterar och därför finns det för de större företagen kraftfullare versioner som trots mycket stort antal nycklar och cylindrar ända ger korta responstider.

Beskrivning: Logga

KeyControl

 • klarar upp till 2000 cylindrar per låssystem
 • registrerar händelsehistorik kring låsen
 • finns för Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7
 • kan länkas direkt till planritningar

 

Beskrivning: Nycklar

Klicka på bilden för att se en förstoring (ca 95 kB).

KeyControl håller reda på

 • varje nyckel
 • varje användare
 • varje cylinder
 • alla de dörrar du vill
 • varje låsschema

 

Beskrivning: In- och utlämning

Klicka på bilden för att se en förstoring (ca 37 kB).

KeyControl gör det enkelt att

 • registrera nya användare
 • importera andra låssystem
 • importera befintliga personregister
 • lämna ut/ta tillbaka nycklar
 • beställa nya nycklar

 

Beskrivning: Rapport

Klicka på bilden för att se en förstoring (ca 93 kB).

KeyControl har rutiner för att

 • skriva kvitton och göra andra utskrifter
 • påminna om förfallna nycklar
 • hitta exakt den information du söker
 • ge dig all aktuell information skriftligt

Se fler exempel på rapporter.

 

Serviceavtal

Att dokumentera låssystem med datorstöd är en långsiktig satsning på kvalitet. Med valet av KeyControl har man tagit ett första viktigt steg. För att säkerställa fortsatt hantering erbjuds nu även ett utbyggt serviceavtal för KeyControl.

I avtalet ingår servicetelefonnummer att ringa om det blir problem och nya programversioner samt löpande rättningar.

 

Användarmanual

Nu finns det möjlighet att direkt från hemsidan ladda ner sitt eget exemplar av användarmanualen för KeyControl.

 

Versioner

Nyheter som finns i alla programvarianter av KeyControl 4:

Stöd för Windows Vista och Windows 7.

Utökad historik på användare.

Snabbare och enklare funktioner för att lägga in ny person.

Nyckelknippor

Personregistret har ny utformning med extra flik för Grupper/Personer.

Ny funktion för att flytta alla nycklar från en person till en annan person.

Person kan tillhöra flera grupper.

Hanteringen av knippor har förbättrats och menyn har ny utformning.

Adressregister för att hitta vilken nyckel/knippa som behövs för tillträde.

Enklare att koppla låssmed till låssystem.

Mottagning av beställningar av nycklar och cylindrar från hela låssystemet med ett klick.

E-post även på cylinderbeställning.

Säkerhetskopiering förbättrad med ny funktion för att välja plats för säkerhetskopian.

KeyControl Standard Plus
Den prisbilligaste versionen med basfunktionerna. Körs lokalt på en PC.

KeyControl Net Plus
För ett lokalt nätverk med basfunktioner och möjlighet att köra flera användare i nätet. En snabbare version för lokala nät med flera nya funktioner.

KeyControl ClientServer
Passar större organisationer med stora volymer ev. med flera kontor i ett WAN och med stora säkerhetskrav. Finns ett flertal tilläggsmoduler för de flesta behov.

KeyControl Satellit
Som komplettering till ett ClientServer system. För lokal utlämning av nycklar.

KeyControl Bokad utlämning
Beskrivning av KeyControl som stöd för stora och små bostadsföretag.

Kundanpassning
Vi gör ofta anpassningar i KeyControl för nya kundbehov. C/W CadWare kan lämna mer information. Ring eller skicka mail till kc@keycontrol.se

 

Tilläggsmoduler till KC Client Server - för bättre säkerhet

Dokument kopplade till Person
Möjlighet att koppla en fil av vilken filtyp som helst till en person i personregistret. Exempelvis inscannade kvittenser eller fullmakter. Dokumenten visas sedan genom att man väljer personen och högerklickar. Dokumenten sparas i SQLbasen och kan inte raderas av användarna av misstag.

Systemsäkerhet
I KeyControl tilldelas en användare vissa rättigheter - att få göra vissa moment som exempelvis att lägga upp nya kunder. Utöver denna användarprofil finns möjligheten att ge användare tillgång till endast vissa låssystem.

Läs avsnittet om "Systemsäkerhet" i manualen här. Öppna

Personsäkerhet
För att styra vilka personer en användare får se och arbeta med finns motsvarande funktion som heter Personsäkerhet. Där styrs åtkomsten till person efter vilka grupper av personer en användare får se.

Läs avsnittet om "Personsäkerhet" i manualen här. Öppna

Enheter
Genom att dela upp persongrupper och låssystem i Enheter underlättas att arbeta i KeyControl för större organisationer genom att varje ny användare endast behöver anslutas till rätt enhet för att få tillgång till rätt information. Varje enhet kan också arbeta helt självständigt då nya användare liksom nyckelinnehavare som skapas inom enheten automatiskt kommer att tillhöra endast den enheten. Ett låssystem som skapas eller importeras av en användare kommer också automatiskt att tillhöra användarens enhet.

Läs avsnittet om "Enheter" i manualen här. Öppna

Mottagna Nycklar
En modul för de som dagligen hanterar kunders nycklar som tagits emot i samband med startande av ett uppdrag, ex.vis ett företag i fastighetsbranschen, och då registeras i KeyControl. Kunden får en kvittens på vilka nycklar som tagits emot. Nycklarna ordnas i knippor och kopplas mot kundens adresser så att personalen enkelt kan ta rätt knippa vid utryckning. Varje händelse runt nycklarna registeras i historiken i KeyControl. Ger också möjlighet att som ett uppdrag sköta nyckelutlämning åt kunder till andra aktörer.

Läs avsnittet om "Mottagna nyckar" i manualen här. Öppna

Dessa säljs som extra moduler till KeyControl CS. Hör med C/W CadWare.

Koppling till fastighetsadministrativa system

Utvecklare av system som vill ha ett nyckelprogram som samverkar med de egna programmen kan överenskomma med C/W Cadware om att koppla sina program med KeyControl på lämpligt sätt.

Möjligheterna är mycket goda och lösningen är fördelaktig då kunderna kan erbjudas ett komplett, ledande program utan att det krävs något mer omfattande utvecklingsarbete av programföretaget.

KeyControl och passagesystem
I de flesta fall måste personalen lämna ut både nycklar och kort och genom att använda endast ett dataprogram för detta så minskar utbildningsbehovet samt risken för fel. Via import och export av information mellan KeyControl och passagesystemet kan personalens arbete förenklas.

Koppling mellan KeyControl och cad-ritning

Genom CW KeyDoc erbjuder C/W CadWare en dubbelriktad länk mellan dörrar på cad-ritning och dörrarna i KeyControl.

Läs mer om CW KeyDoc